Te luid is uit

Geluidsoverlast door motoren. Er is al veel over gezegd en geschreven. Het zal helaas altijd een hot-topic blijven als het gaat om motorrijden en mensen die daar iets van vinden. Helaas leidt het ook tot het (selectief voor motorrijders) afsluiten van wegen.

De Motor Podcast steunt het initiatief en convenant van de Motorrijdersactiegroep MAG: “Te Luid Geluid Is Uit”. Dit is een gezamenlijke poging om meer afsluitingen van wegen voor motorrijders te voorkomen. Het convenant wordt verder ondersteund door Motoshare, KNMV, TET, LOO, Motormeiden en door Motoplus, Promotor en Moto73.

Alle informatie over het convenant is te vinden op teluidgeluidisuit.nl

Convenant “Te Luid Geluid Is Uit”:

Mensen ervaren overlast door motorrijders die te veel geluid maken en in grote groepen rijden. Steeds meer motorrijders zijn zich daarvan bewust. Wij zijn ons daarvan bewust, en we gaan daar wat aan doen: te luid geluid is uit.

We weten dat we met bijna 18 miljoen mensen op een heel klein stukje wereld leven. Er vliegen vliegtuigen, er rijden treinen en auto’s, er wordt gemaaid en geklust, er wordt van de zon genoten en gerust. En er wordt motorgereden. Dat moet allemaal kunnen. Voorwaarde is wel dat we daarbij rekening met elkaar houden en elkaar de ruimte gunnen. In onze media vragen wij de motorrijders die onze achterban vormen om bij hun ritten rekening met de omgeving te houden en om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

We onderschrijven het belang van handhaving op de motorrijders die in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de ervaren overlast, zowel door rijgedrag als door het ontbreken van dB-killers of het rijden met niet voor weggebruik of de betreffende motor goedgekeurde uitlaten. Ook spreken we ons uit voor een overheidscampagne die motorrijders op positieve wijze onder de aandacht brengt. Micromobiliteit is het toverwoord voor de toekomst.

Motorrijders spelen daar een belangrijke rol in. We verdienen ook in dat opzicht ruim baan.

Steeds meer motorrijders schroeven hun dB-killers weer in hun uitlaten. Een groeiend aantal motorrijders vervangt te luide uitlaten weer door het standaardmodel. Toerclubs besluiten dijkwegen te mijden. Steeds meer motorrijders rijden bewust.

Doe mee. Alleen dan kunnen we met z’n allen overal blijven rijden.